Ontdek Israel

Unieke, pure, kleinschalige Thema-reizen en rondleidingen door het land van de Bijbel. Groeien en ademen in Israël. Samen tot rust komen, actief bezig zijn en ontvangen! Zien en voelen waar de Bijbelse verhalen zich hebben afgespeeld maakt de Bijbel levend en nog tastbaarder. Genieten van de prachtige natuur, het Bijbelse landschap en de verbinding met de Joodse cultuur. Ontdek de prachtige natuur en rijke geschiedenis in Israël.

De adem van het land van de Bijbel

Neshima is het Hebreeuwse woord voor adem. Israël heeft een adembenemende schoonheid, hoe bijzonder om samen met andere gelovigen te mogen ademen in Israël en samen te mogen groeien voor Zijn aangezicht in Gods Land, het land waar Hij woont, wij mogen bij Hem te gast zijn. 

Leviticus 25:23
Want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

Ezechiël 43:7
En Hij zeide tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. 

 

GODS OOGAPPEL

De Bijbel zegt dat Israël Gods oogappel is, je oogappel is zo ongeveer het meest gevoelige deel van je lichaam.
Zacharia 2:8 ‘wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan’
Dan kunnen wij wel nagaan, hoe het God raakt wanneer het om pijn en verdriet gaat rondom Zijn Israël.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op via het formulier! We proberen je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam